Enheder på koordinater.
enhed
d ddd ddd.dd m'm' er standard metrisk enhed, hvis en anden enhed benyttes skal den skrives efter koordinaterne
d ddd.ddddd km
d ddd ddd dd.d cm
d ddd ddd ddd.d mm
ddd mm.mmmm nt'nt' er standard geografisk enhed, hvis en anden enhed benyttes skal den skrives efter koordinaterne
ddd mm ss.ssss sx
ddd.dddd dg